Συμβεβλημένοι με ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ), ΛΣ/ΕΛ. ΑΚΤ και ΕΔΟΕΑΠ

Λογοθεραπεία

Λογοθεραπεία

Ένας παιδιατρικός λογοθεραπευτής βοηθά τα παιδιά να επικοινωνούν αποτελεσματικά αναπτύσσοντας την ομιλία και τις γλωσσικές δεξιότητες, καθώς επίσης και τη σίτιση και κατάποση. Οι θεραπευτές στο Our Little Stars αξιολογούν την άρθρωση, την ευχέρεια του λόγου, εκφραστικές και πραγματολογικές λεκτικές δεξιότητες, τον στοματοκινητικό συντονισμό και τη σίτιση. Έπειτα, διαμορφώνουν ένα εξειδικευμένο θεραπευτικό πλάνο για να βοηθήσουν τα παιδιά με τις λεκτικές τους ανάγκες καθώς και με τη σίτιση.