Συμβεβλημένοι με ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ), ΛΣ/ΕΛ. ΑΚΤ και ΕΔΟΕΑΠ

Συμβουλευτική Γονέων

Συμβουλευτική Γονέων

Η συμβουλευτική γονέων σκοπεύει στην ανάπτυξη και προώθηση αποτελεσματικών γονεϊκών δεξιοτήτων. Ενθαρρύνει την καλύτερη κατανόηση και την επιδέξια ανταπόκριση στις ανάγκες των παιδιών. Επιπλέον, η συμβουλευτική γονέων μπορεί να είναι βοηθητική στην αντιμετώπιση των διαφορετικών προσεγγίσεων μεταξύ των γονέων.