Συμβεβλημένοι με ΥΠΕΘΑ (ΓΕΣ, ΓΕΑ, ΓΕΝ), ΛΣ/ΕΛ. ΑΚΤ και ΕΔΟΕΑΠ

Πρώιμη Παρέμβαση

Πρώιμη Παρέμβαση

Η πρώιμη παρέμβαση είναι ένα σύστημα υπηρεσιών που βοηθά μωρά και νήπια, τα οποία παρουσιάζουν αναπτυξιακή καθυστέρηση. Η πρώιμη παρέμβαση επικεντρώνεται στο να βοηθήσει τα μωρά και νήπια να μάθουν τις δεξιότητες που συνήθως αναπτύσσονται κατά τα τρία πρώτα έτη της ζωής τους, όπως:

Κινητικές (προσέγγιση, κύλιση, σύρσιμο και περπάτημα)·

γνωστικές (σκέψη, μάθηση, επίλυση προβλημάτων).

επικοινωνιακές (ομιλία, ακρόαση, κατανόηση).

κοινωνικό/συναισθηματικές (παίζοντας, αισθάνομαι ασφάλεια και χαρά). και

αυτοεξυπηρέτησης (φαγητό, ντύσιμο).